-
पंचायत समिती पदाधिकारी
पंचायत समिती पदाधिकारी
 
पंचायत समिती अधिकारी
 
पुरस्कार
 
शोधा
         
    श्रीमती मनिषा भरत पिंपळे   श्री.मेघन पाटील    
    सभापती,पंचायत समिती पालघर   उपसभापती,पंचायत समिती पालघर    
             
     
श्री.जितेंद्र रमेश संखे श्रीम.विणा कृष्णराव देशमुख श्री.राजेंद्र गजानन मोरे श्री.मुकेश प्रभाकर पाटील
सदस्य, पंचायत समिती पालघर सदस्य, पंचायत समिती पालघर सदस्य, पंचायत समिती पालघर सदस्य, पंचायत समिती पालघर
             
     
श्रीम.संध्या राजेश खुंटे   श्री.विपुल नारायण पाटील   श्री.रविंद्र मुकूंद पागधरे   श्रीम.सपना सुधाकर मोरे
सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर
             
     
श्रीम.प्राची प्रभाकर पाटील श्रीम.भावना संतोष धोडी श्री.विजय काशिनाथ वनगा श्रीम.चंद्रा दामू मेढा
सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर
             
     
श्रीम.मयूरी मंगेश गुहे श्री.जितेंद्र गंगाराम मेर  श्री.संतोष जनार्दन सावंत श्री.मनोज गणपत संखे
सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर
             
     
श्री.पांडुरंग हरी गोवारी  श्री.विजय दत्तात्रेय तरे  श्री.रविंद्र विष्णु खटाळी श्रीम.वैशाली रमेश शिंदे
सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर
             
     
श्रीम.आरती अनंत धापशी  श्रीम.प्रतिभा सुरेश आडगा   श्रीम.श्रद्धा संजय घरत श्रीम. ज्योती जयेश पाटील
सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर
             
     
अंजली मोहन लाखात श्रीम.कविता कमळाकर पाटील  श्रीम.पूनम वैभव तरे श्री.सुभाष लक्ष्मण म्हात्रे
सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर
             
     
श्री.मुकेश शांताराम मेहेर   श्री.सुशिल किशोऱ चुरी श्रीम.हर्षा नरेश चौधरी श्री.दिनेश चिंतू हडळ
Vसदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर   सदस्य, पंचायत समिती पालघर