पंचायत समिती,पालघर च्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे....
 
 
श्रीमती मनिषा भरत पिंपळे
सभापती
पंचायत समिती, पालघर
   
डॉ.प्रदीप घोरपडे
गट विकास अधिकारी [ऊ.श्रे.]
पंचायत समिती, पालघर
  1
1
पुरस्कार
 
 
श्री.मेघन पाटील
उपसभापती
पंचायत समिती, पालघर
 
डॉ.आर .एस.खताळ
सहाय्यक गट विकास अधिकारी तथा तालुका तक्रार निवारण अधिकारी
पंचायत समिती, पालघर
 
आगामी कार्यक्रम
1
ग्रामपंचायती

प्राथमिक आरोग्य केंद्र
जिल्हा परिषद शाळा
अंगणवाडया
5
5
5
5
 
पालघर तालुका....
लघर पालघर तालुक्याचा पश्चिमेकडील भाग अरबी समुद्र किनारपट्टीचा असून पूर्वेकडील भाग जंगलपट्टीचा आहे. तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र १०२३०३ हेक्टर ऐवढे आहे. त्याचप्रमाणे तालुक्याची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ५,५०,७७७ इतकी आहे. तसेच पालघर तालुक्याला एकूण ११२ कि.मी एवढया लांबीचा समुद्र किनारा आहे तसेच बंदरपट्टी ही लाभलेली आहे. पालघर तालुक्यातून राज्य महामार्ग क्रमांक ३४ व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८ हे महामार्ग जातात. रस्ते व रेल्वेची उत्तम सोय असल्यामुळे पालघर तालुका हा इतर तालुक्यांशी जोडलेला आहे.पालघर तालुक्यातील तारापूर येथे अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यरत असून त्या ठिकाणी अणुऊर्जेव्दारे वीज
पुढे....
ऑनलाइन नोटिस बोर्ड

सर्व नोटिस पहा...
 
ग्रा.पं.स्तर योजना/कार्यक्रम छायाचित्र
छायाचित्रे
5
चलतचित्रे
4
काही महत्वाची संकेत स्थळ